Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
baner_1.png
Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Drukuj

 

 AKTUALNOŚCI

 

 


 

 2018-08-27

Serdecznie zapraszamy członków naszego stowarzyszenia na XI edycję warsztatów zawodowych organizowanych przez LSRzM.

Temat spotkania: „Z tymi drogami nigdy nic nie wiadomo…”

Prowadzący: kol. Grażyna Kasjan

Termin: 21 września 2018 r., godz. 15:00 – 19:00 (4 h).

Miejsce: Hotel Sękowski w Legnicy

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie z odbycia 4 godzin warsztatów, co stanowi 2 punkty, zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych

 

 


 

Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym  w naszym stowarzyszeniu, które liczy już 25 lat swojego istnienia.

Z tej okazji Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje uroczyste obchody, które odbędą się w dniu 04 października 2018 roku w Zamku Książ.  Serdecznie zapraszamy naszych członków do udziału w uroczystościach.

 


 

W dniu 09 maja 2018 r. w  Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych w działalności rzeczoznawcy majątkowego po wejściu w życie RODO". Szkolenie poprowadził Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan Marek Wiśniewski.

W trakcie szkolenia przekazane zostały szczegółowe informacje i praktyczna wiedza o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Każdy z uczestników otrzymał materiały i wzory dokumentów niezbędnych do wdrożenia odpowiednich procedur w swojej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

W trakcie przerw trwały żywe dyskusje w zakresie możliwych sposobów zabezpieczenia danych osobowych będących w posiadaniu uczestników szkolenia. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia.

 


 

 2018-04-23

Informujemy, ze w dniu 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, na którym wybrano władze stowarzyszenia na kadencję 2018-2021:

Zarząd:

Laura Morzewska - prezes

Jacek Sabat - wiceprezes

Czesława Satora - skarbnik

Maciej Wojnicki - sekretarz

Ewa Głowska, Agata Podhajska - członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna:                      

Renata Wiszniewska – Przewodniczący

Grażyna Kasjan, Mieczysław Młynarczyk - członkowie

Komisja Etyki:

Grażyna Urbańska - Przewodnicząca                                                                           

Iwona Matuszewska, Milena Kapelska-Koblańska - członkowie          

 

Wybrano nowy skład Komisji Opinodawczej:

Leokadia Lenartowicz - Przewodnicząca

Czesława Satora, Agata Podhajska, Andrzej Kobes, Jacek Sabat, Maciej Wojnicki - członkowie.

 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia uchwalono również nowy statut stowarzyszenia.

 


 

 2018-03-29

 

W dniu 23 marca 2018 r. w biurowcu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA w Legnicy odbyły się X-te warsztaty LSRzM. Temat spotkania dotyczył analizy rynku nieruchomości. Warsztaty poprowadziła Kol. Grażyna Kasjan.

 

 


 

 2017-12-20

 

W dniu 08 grudnia 2017 r. w Hotelu Sękowskim w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe LSRzM poprzedzone  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie  Stowarzyszenia, na którym rozpatrywane były zmiany w statucie stowarzyszenia.

 

 


 

 

W dniach 09-10 listopada 2017 r. odbyło się w Hotelu Sękowski w Legnicy szkolenie specjalistyczne dotyczące zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 01.01.2014 r. do 01.09.2017 r.

Szkolenie poprowadził Pan Zdzisław Małecki.

 


 

W dniu 06 października 2017 r. w Hotelu Legnickim w Legnicy odbyło się IX spotkanie warsztatowe i integracyjne dla członków LSRzM. Celem warsztatów było omówienie treści operatu szacunkowego w aspekcie wymogów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Punktem odniesienia był wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 26.04.2017 r.

 

 


 

W dniach 03-04 marca 2017 r. w  Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Metoda inwestycyjna i metoda zysków w wycenie nieruchomości."  Szkolenie poprowadził dr inż. Piotr Cegielski. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Szkolenie dedykowane było dla członków LSRzM, ale nie zabrakło też stałych uczestników ze Skierniewic, Wolsztyna, Wrocławia czy Sochaczewa.

W trakcie szkolenia przedstawione zostały przykłady i zadania obliczeniowe dotyczące wyceny nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu podejścia dochodowego metodą inwestycyjną i metodą zysków. Zaprezentowane zostały, krok po kroku, rzeczywiste wyceny budynku  biurowego oraz budynku hotelu,  w tym obliczenia oraz rozwiązania. Omówione zostały także zasady wyznaczania stóp dyskontowych i kapitalizacji.

Pierwszy dzień warsztatów zakończył się kolacją w hotelu oraz grą kręgle w Galerii Piastów, gdzie uczestników przeszkolił profesjonalny instruktor bowlingu. Była zabawa, tańce i dyskusje do północy.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia.

Fotorelacja w zakładce GALERIA.

 


 

VIII  spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 3 lutego  2017 r.  Spotkanie odbyło się w Hotelu Sękowski w Legnicy.

Temat spotkania brzmiał: Jak zaprzyjaźnić się z analitykiem bankowym?

Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Klaudia Piekarczyk. Program warsztatów obejmował  m.in ;    

- informacje o pracy analityka bankowego w odniesieniu do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

- informacje o zakresie analizy operatów szacunkowych przez analityka bankowego - przykłady wycen  w których analityk bankowy wnosił o  dodatkowe wyjaśnienia autora operatu szacunkowego

Dyskusja prowadzona na spotkaniu warsztatowym dotyczyła treści operatu szacunkowego, zarówno zakresu opisów i podawania informacji o lokalizacji  nieruchomości podobnych jak i sposobu doboru nieruchomości podobnych i procedur wyceny .

Notatkę sporządziła: Janina Jaros

 


 

 

W dniu 15 grudnia 2016 r. w restauracji Hotelu PAŁACYK  w Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.    

Życzenia Świąteczne i Noworoczne, w imieniu Zarządu, przekazała wszystkim przybyłym W spotkaniu Wigilijnym uczestniczyło 26  członków LSRzM.                                             

Podczas spotkania wigilijnego, wszyscy uczestnicy przełamali się opłatkiem oraz złożyli sobie wzajemnie nawzajem życzenia.

W trakcie spotkania spisano życzenia świąteczno-noworoczne od uczestników spotkania dla wszystkich członków LSRzM. Zgodnie z wolą uczestników życzenia miały być przesłane członkom naszego stowarzyszenia.

Wspominaliśmy mijający rok, słuchaliśmy kolend i delektowaliśmy się podaną kolacją wigilijną.                   

Po Spotkaniu Wigilijnym poruszono tematy związane z zawodem rzeczoznawcy majątkowego i planowanymi działaniami  LSRzM na 2017 r.

Fotorelacja w zakładce GALERIA.

 

 


 

2016-11-28

Informujemy, że LSRzM zmieniło adres siedziby.

Aktualny adres to:

 

ul. Rycerska 24, skr. poczt. nr VO 33

59-220 Legnica

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na wskazany wyżej adres.

 


 

 

2016-11-24

 

 

W dniu 18 listopada 2016 r.  Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie, które odbyło się w Państwowej Wyższej   Szkole Zawodowej w Legnicy. Tematem szkolenia  było  "Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego   w gospodarce nieruchomościami – Web SIP.”

Szkolenie w formie warsztatów prowadził   dr Łukasz Halik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kartografii i Geomatyki.Szkolenie adresowane było do członków LSRzM, w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitał Dariusz Sas – członek zarządu LSRzM. W trakcie szkolenia jego uczestnicy zapoznali się wybranymi geoportalami przydatnymi w pracy rzeczoznawcy majątkowego.Poza najczęściej wykorzystywanym geoportalem.gov.pl  omówione zostały geoportale z danymi o lasach, geologii, hydrologii, zabytkach, ochronie środowiska. Każdy z uczestników szkolenia miał możliwość praktycznego przećwiczenia sposobów korzystania z poszczególnych geoportali i pozyskiwania z nich danych przydatnych w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Na zakończenie szkolenia Janina Jaros - Prezes zarządu LSRzM rozdała  uczestnikom zaświadczenia.

Zorganizowane szkolenie było pierwszym z planowanych szkoleń dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania danych z geoportali o zasięgu krajowym. Kolejne szkolenie związane z narzędziem Desktop SIP QGIS planowane jest jesienią 2017 r.

 

Notatkę sporządziła:  Janina Jaros

 


 

W dniu 04 listopada 2016 r. odbyło się VII  spotkanie warsztatowe członków LSRzM.  Spotkanie miało miejsce w Zachełmiu, w hotelu Concordia. Temat spotkania brzmiał: „Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie  w zakresie służebności przesyłu”  

Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Janina Jaros.  Program warsztatów obejmował  m.in.:                                                                 

- określanie wartości nieruchomości dla potrzeb bezumownego korzystania z nieruchomości,

- określanie powierzchni bezumownego korzystania,

- obliczanie współczynnika współkorzystania,

- ustalanie stopy kapitalizacji   dla potrzeb wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,

- waloryzację wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

W trakcie warsztatów omówiono przypadek wariantowego określenia wartości wynagrodzenia za bezumowne wykorzystanie  z wykorzystaniem dochodów za poszczególne lata bezumownego korzystania oraz w oparciu  wartość służebności przesyłu.

Dyskusja prowadzona na spotkaniu warsztatowym dotyczyła praktycznie wszystkich zagadnień związanych z określaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

 

Fotorelacja w zakładce GALERIA. 

Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie w marcu 2016 r., zapraszając uczestników do Hotelu Sękowski w Legnicy.

Tematem  dwudniowego  szkolenia, które odbyło się 11 -12 marca 2016 r. były  „Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości".      

Wykłady i warsztaty prowadził  mgr Radosław Gaca.

 

W szkoleniu udział wzięli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi,   którzy  przyjechali do nas m.in. z Górnego Śląska, Lublina, Skierniewic, Białegostoku czy Ełku.  

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitała Laura Morzewska - V-ce Prezes LSRzM.

W pierwszym dniu szkolenia prowadzący przedstawił podstawy teoretyczne dotyczące  stosowania w wycenie metod statystycznych i modeli ekonometrycznych.

 

Podczas wykładu dyskutowaliśmy m.in. o sposobie opisu nieruchomości, rodzaju przyjmowanych cen, optymalnej ilości cech, o analizie wpływu cech na różnicowanie się cen transakcyjnych, a przede wszystkim o tym  jak uzyskane z rynku nieruchomości dane wykorzystać  przy budowie  modeli, jak sprawdzać poprawność budowanych modeli oraz dlaczego obliczenia na podstawie zbudowanych modeli zmniejszają niepewność wyceny.

W drugim dniu szkolenia były warsztaty, na których każdy z uczestników ćwiczył budowę modeli i wnioskowanie z obliczonych parametrów. 

 

Przedstawione  przez Radosława Gacę  arkusze obliczeniowe pozwalają na obliczenie trendu i wag cech rynkowych z zachowaniem zasady „ceteris paribus”.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał licencję na korzystanie z przekazanych arkuszy obliczeniowych.

Na zakończenie szkolenia  Laura Morzewska oraz Beata Baran rozdały uczestnikom zaświadczenia.

Notatkę sporządziła: Janina Jaros

Fotorelacja w zakładce GALERIA.  

 


 

  

29 lutego 2016r.  odbyło się VI  już spotkanie warsztatowe członków LSRzM. Spotkanie miało miejsce w Legnicy w Hotelu Sękowski. Temat spotkania brzmiał „Porozmawiajmy przy kawie o służebności przesyłu”. Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Grażyna Kasjan.

W trakcie spotkania omawiano sposoby określania wynagrodzenia za służebność przesyłu w tym m. in. określanie współczynnika współkorzystania oraz  ujmowanie powierzchni zajętej i wyłączonej przez naziemne urządzenia infrastruktury technicznej.

Dyskusja prowadzona na spotkaniu dotyczyła praktycznie wszystkich zagadnień związanych z określaniem wynagrodzenia za służebność przesyłu. Podczas dyskusji powołano zespół do przeanalizowania stosowanych w wycenie współczynników.  Kol. Ewa Głowska poprowadzi prace zespołu.

Notatkę sporządziła: Janina Jaros

Fotorelacja w zakładce GALERIA.  

  


 

W dniu 11 grudnia 2015 r. w restauracji Hotelu PAŁACYK  w Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.    

Życzenia Świąteczne i Noworoczne  w imieniu Zarządu  przekazała wszystkim przybyłym członkom  oraz zaproszonym osobom Prezes Stowarzyszenia ,  Koleżanka Janina Jaros.

W spotkaniu Wigilijnym uczestniczyło 22 członków LSRzM oraz zaproszony były  Przewodniczący Komisji Etyki - Kol. Waldemar Carbuch.

Życzenia  wszystkim obecnym złożyli, Kol. Stanisław Kapelski  oraz   Kol. Barbara Kałuża - Boczula.

Podczas spotkania wigilijnego , po wzajemnych życzeniach i kolacji wigilijnej wręczono,  Kol. Alinie Kanigowskiej, Kol. Stanisławowi Kapelskiemu oraz Kol. Waldemarowi Carbuchowi dyplom  i statuetkę „Wyróżniony za zasługi dla Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych".

Prezes stowarzyszenia przekazała zebranym informację, że dyplom i statuetkę  Kol. Michałowi Bowanko wręczyła osobiście . Przekazała życzenia od Kol. Bowanko oraz upominki przygotowane przez Kolegę.

Były podziękowania  osób wyróżnionych, wspomnienia mijającego roku, słuchanie kolęd.       

Po Spotkaniu Wigilijnym poruszono tematy związane z zawodem rzeczoznawcy majątkowego i planowanymi działaniami  LSRzM na 2016 r. 

 

Fotorelacja w zakładce GALERIA

 


 

W dniach 06-07 listopada 2015 r. LSRzM zorganizowało dla swoich członków V spotkanie warsztatowe. Spotkanie odbyło się w Michałowicach k/Jeleniej Góry w sali "Naszego Teatru". Temat spotkania brzmiał: - Błędy w operatach szacunkowych -.

Spotkanie poprowadziła  Kol. Grażyna Kasjan. Błędy w operatach szacunkowych omówili kolejno Zbyszek Snopko, członek Komisji Opiniodawczej Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Janina Jaros członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Uczestnicy warsztatów szeroko dyskutowali nad omówionymi błędami. W trakcie spotkania warsztatowego dyskutowaliśmy m. in. o  trendzie, cechach rynkowych, wagach, wymaganej prawem treści operatów szacunkowych. 

 

 

Po warsztatch 6 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie integracyjne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Wieczorem w restauracji (chacie) góralskiej  gospodarze z Naszego Teatru poczęstowali nas smacznymi potrawami, byliśmy w dobrych humorach, a  DJ przygotował dla nas dobry taneczny repertuar, więc bawiliśmy się znakomicie. Rankiem część z naszych kolegów skorzystała z zaproszenia Kol. Darka Sasa do morsowania i moczyli się w lodowatej wodzie pobliskiego wodospadu. Mieli wsparcie obserwatorów z naszego stowarzyszenia, kandydatów na morsów. Następnego dnia, na śniadaniu przywitała nas p. Jadwiga Kuta zapraszając do śniadania i rozpalając polana na grillu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 07 listopada 2015 r. w Michałowicach. Na wstępie odbyło się  wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a potem obrady. Prezes Stowarzyszenia wręczyła Srebrne Odznaki Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Kol. Laurze Morzewskiej i Kol. Jackowi Sabatowi.

Zgodnie z decyzją Zarządu LSRzM zainicjowano  od 2015 r. wyróżnienie dla osób zasłużonych dla naszego stowarzyszenia. Zaszczytny tytuł  „Wyróżniony za zasługi dla Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy wraz z dyplomami i pięknymi statuetkami otrzymali:

- Kol. Michał Bowanko

- Kol. Waldemar Carbuch

- Kol. Janina Jaros

- Kol. Alina Kanigowska

- Kol. Stanisław Kapelski

- Kol. Zbigniew Snopko

Podczas obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalono, że osoby wyróżnione wejdą w skład Kapituły Wyróżnienia i corocznie będą przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu osoby do nadania tego zaszczytnego tytułu.

 

W trakcie Walnego Zgromadzenia uchwalono Regulamin  Porządku Obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  opracowany przez Kol. Stanisława Kapelskiego.  Uchwalony Regulamin umożliwi nam na prowadzenie obrad według parlamentarnych zasad. Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono też bieżące sprawy stowarzyszenia.

Relacja ze spotkania w zakładce GALERIA.

 


 

Informujemy, że LSRzM prowadzi nabór do kolejnej edycji praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.  

 

Praktyka zawodowa odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 328).

Zgłoszenia prosimy kierować e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

W dniu 18 czerwca  2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie LSRzM w Hotelu "Arkadia" w Legnicy.

Wybrano władze stowarzyszenia na kadencję 2015-2018.

Zarząd:

Janina Jaros - prezes

Laura Morzewska - wiceprezes

Czesława Satora - skarbnik

Jacek Sabat - sekretarz

Elżbieta Kaczmarek i Dariusz Sas - członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna:             

Mieczysław Młynarczyk - przewodniczący                                                           

Robert Dąbrowski i Renata Wiszniewska - członkowie

Komisja Etyki:

Grażyna Urbańska - przewodnicząca                                                                               

Marta Maruda i Maciej Śrutwa - członkowie                

Wybrano również Komisję Opinodawcza :

Leokadia Lenartowicz - przewodnicząca

Laura Morzewska, Andrzej Kobes, Jacek Sabat, Maciej Wojnicki, Zbigniew Snopko, Ewa Głowska - członkowie.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia uchwalono m.in. Regulamin typowania kandydatów do pracy w strukturach PFSRM oraz wprowadzono zmiany w Regulaminie działania Komisji Opiniodawczej.


 

W dniu 06 maja 2015 r. odbyło się w Hotelu "Sękowski" w Legnicy IV spotkanie warsztatowe członków LSRzM dotyczące problematyki metodyki wyceny prawa najmu lokalu mieszkalnego. Inicjatorką spotkania była Grażyna Kasjan a moderatami Dorota Dutka-Masek i Janina Jaros. Wycenę prawa najmu lokalu komunalnego prezentowała Kol. Dorota Dutka-Masek. Wycenę prawa najmu lokalu mieszkalnego w TBS prezentowała Kol. Janina Jaros. W trakcie spotkania  wspólnie omawialiśmy zasady wyceny w celu określenia wartości prawa najmu.

 


W dniach 23 - 24.03.2015 r. Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie pt. „Praktyka wybranych czynności rzeczoznawcy majątkowego”. Szkolenie miało miejsce w Legnicy, w hotelu „Sękowski”. Program szkolenia  obejmował zagadnienia dotyczące opłaty planistycznej, opłat adiacenckich oraz określania wartości nakładów na nieruchomościach. Szkolenie prowadził rzeczoznawca majątkowy Pan Zdzisław Małecki. Uczestnikami szkolenia byli członkowie LSRM oraz rzeczoznawcy majątkowi należący do stowarzyszeń ościennych i z inych rejonó Polski. Ponadto w szkoleniu udział wzięli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych zakładów pracy, wykonujący zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Szkolenie odbyło się w miłej, koleżeńskiej atmosferze. W przerwach na kawę czy obiad uczestnicy nawiązali nowe znajomości i kontakty.  Na koniec każdy otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

   Szczegóły w zakładce "GALERIA".

 

 


 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Hotelu Sękowskim odbyły się trzecie już warsztaty zawodowe dotyczące wyceny na potrzeby naliczania renty planistycznej. Szczegóły w zakładce "GALERIA".

 

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Rozumiem i akceptuję.